สมัครงาน

Foreign teacher recruitment

need 2 foreign English teachers

For Kindergarten to prathom 6

ช่าง / แม่บ้าน

คุณสมบัติ

- ทำความสะอาดสถานที่ภายในโรงเรียน พ่อบ้านมีความรู้เรื่องไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-ไม่จำกัดวุฒิ

-มีความรับผิดชอบ

-ตรงต่อเวลา

-สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานทันที

 

*** ท่านที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต โทร. 02-564-6445 , 06-4591-5195