ผลสอบ O-Net

ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562

ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2561

ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2560