ประกาศ ! โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0–2516-9637, 08-2444-9516 ในเวลาราชการ ได้ทุกวัน

English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
Get Adobe Flash player

รับสมัครงาน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต

 

   

    1. ครูภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติ

      - เอกภาษาอังกฤษ

      - สามารถพูดสื่อสารกับครูต่างชาติได้

      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่มีก็ได้)

(ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ท่านที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต  

โทร.0-2567-5791

 

      2. พนักงานขับรถตู้ รับส่งนักเรียน จำนวน 2 คน

คุณสมบัติ 

      - มีรถตู้เป็นของตัวเอง

      - มีใจรักงานบริการ

    (ถ้ามีพนักงานประจำรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ท่านที่สนใจติดต่อโดยตรงได้ที่ ครูสุพัตรา 085-336-2102

 

 

     3. ครูภาษาไทย  

คุณสมบัติ 

      - เอกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

      - มีความรู้ด้านภาษาไทยเป็นอย่างดี

      - มีวาทศิลป์ (ทดสอบ) 

      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่มีก็ได้) 

(ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 

ท่านที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต  

โทร.0-2567-5791

 

 

      4. ครูคณิตศาสตร์ 

คุณสมบัติ 

      - เอกคณิตศาสตร์ 

          - มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี

      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่มีก็ได้) 

(ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 

ท่านที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 

โทร.0-2567-5791

 

 

 

     5. ครูพลศึกษา  

คุณสมบัติ 

      - เอกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

      - ร่างกายแข็งแรง

      - สามารถว่ายน้ำได้ 

      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่มีก็ได้) 

(ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 

ท่านที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 

โทร.0-2567-5791

 

 

      6. ครูวิทยาศาสตร์ 

คุณสมบัติ 

      - เอกวิทยาศาสตร์ 

      - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่มีก็ได้) 

(ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) 

ท่านที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต  

โทร.0-2567-5791

 

 

 

7. ครูพี่เลี้ยง 

คุณสมบัติ 

      - เอกประถมวัย

      - มีใจรักเด็ก

      - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ไม่มีก็ได้)

(ถ้ามีประสบการณ์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ท่านที่สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต  

โทร.0-2567-5791